submit


‘Science, relihiyon ug satanismo’ kini mao ang titulo sa kini nga video sa iyang unang release. Ako na gikuha sa usa ka pipila ka bulan na ang milabay! Ako lang sa pag-edit sa pagtangtang sa mga larawan sa yuta kalibutan. Karon nga kita nasayud nga ang yuta mao ang patag ug nga ang NASA kita na sa pagdumala sa kini sukad pa, kini mao ang katungdanan sa tanan sa pag-edukar sa mga tawo sa pagdumala sa dautan, niini nga mga magsisimba ni Lucifer! Alang sa mga tawo nga wala nagtan-aw, dad-a ang panahon nga kini nagkinahanglan sa pagsabut niini palihug, kini mao ang importante alang sa tibuok katawhan!

About